30 czerwca 2022 roku

Alpine wprowadza swój program Rac(H)er i zobowiązuje się dziś do budowania różnorodności w swoich własnych zespołach. Program ten ma na celu wzmocnienie merytokracji, niezależnie od płci i we wszystkich obszarach działalności, od funkcji technicznych po wyścigi i zawody. Pozwoli on w pełni rozwinąć umiejętności i komplementarność pracowników marki.

 

Program Rac(H)er składa się z kilku elementów : 

 

  • Element wewnętrzny mający na celu podniesienie świadomości na temat kwestii integracji społecznej w całej działalności marki, dążący do osiągnięcia równych szans dla wszystkich. 

 

  • Element sportów motorowych, oparty na badaniach przeprowadzonych przez Instytut Mózgu w Paryżu, w celu określenia obiektywnych kryteriów zostania kierowcą wyścigowym na najwyższym poziomie. Program ten ma na celu walkę z uprzedzeniami poprzez sfinansowanie i przeprowadzenie badania naukowego, które przeanalizuje wszystkie rzekome pseudonaukowe przeszkody (kondycja fizyczna, kondycja psychiczna) w wejściu kobiet do wyścigów F1. Łącząc siły z organizacjami szkoleniowymi, Alpine planuje stworzyć specjalny program szkoleniowy, z odrębnymi środkami finansowymi, a tym samym umożliwić kobiecie-kierowcy wejście do F1. 

 

  • Element finansowy, wraz z uruchomieniem otwartego dla wszystkich funduszu wspierającego talenty kobiet w sporcie motorowym. Alpine zobowiązuje się do finansowania i poszukiwania partnerów. 

 

  • Element edukacji i wsparcia, z udziałem pracowników Alpine w szkołach, w celu poprawy wiedzy i zainteresowania młodych dziewcząt wyścigami i przemysłem motoryzacyjnym w ogóle. 

 

Stworzenie długoterminowego programu ambasadorskiego, angażującego w ten proces zmian wszystkie zainteresowane strony w sporcie i przemyśle motoryzacyjnym.

 

 

Program wzmacniający równe szanse w branży motoryzacyjnej


 Dzięki programowi Rac(H)er, Alpine jest zaangażowane w promowanie integracji społecznej i różnorodności zespołów wewnętrznych na wszystkich poziomach, podczas gdy kobiety stanowią obecnie tylko 12 % pracowników.

 

Program rozpocznie się od inwestycji w lokalne programy STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka), które zachęcają kobiety do podjęcia ścieżki naukowo-technicznej i pozwolą im pozostać tam na dłużej. Następnie program mentoringu we wszystkich działach firmy pomoże rozwijać pracowników w ich aspiracjach zawodowych.

 

Menedżerowie firmy będą zobowiązani do skorzystania z różnych programów szkoleniowych, aby aktywnie zwalczać istniejące uprzedzenia i bronić wartości Alpine.

 

Kompleksowy program będzie miał na celu uczynienie z każdego pracownika ambasadora, który będzie mógł promować Rac(H)er na wszystkich szczeblach firmy, aby stworzyć koło sukcesu.

 

Naszym celem jest zwiększenie różnorodności naszych zespołów krok po kroku, z ambicją osiągnięcia 30 % kobiet w ciągu 5 lat (w porównaniu do 12 % w 2022 roku). To zaangażowanie zaczyna się już teraz, od parytetowej rekrutacji stażystów i młodych absolwentów.

 

 

Program w ramach Academy mający na celu szkolenie przyszłych mistrzów F1

 

W ciągu 72 lat istnienia Formuły 1 tylko sześciu z 885 kierowców było kobietami. Dziś 10% pracowników BWT Alpine F1 Team stanowią kobiety. Standardowa średnia w branży sportów samochodowych, ale wyraźna ilustracja problemów z reprezentacją kobiet w sportach samochodowych.

 

Zbyt często talenty kobiece są identyfikowane i wspierane zbyt późno, aby umożliwić im rozwój długoterminowej kariery na najwyższym poziomie. Program Academy ma na celu wyłonienie, od najmłodszych lat, kobiet kierowców gokartowych, które chcą wejść do Formuły 1. Program ten będzie realizowany zgodnie z kompletną mapą drogową w celu ustanowienia programów wyścigów, testów, treningu fizycznego i treningu psychicznego, aby wspierać rozwój tych talentów.

 

Alpine jest zobowiązana do prowadzenia badań naukowych (fizycznych, mentalnych i wellness) w celu określenia potrzeb szkoleniowych obiecujących kierowców w celu doprowadzenia ich do konkurencyjnego poziomu w Formule 1. Znaczne środki zostaną przeznaczone na ten program, aby dać kobietom kierowcom takie same możliwości odniesienia sukcesu jak najwięksi męscy mistrzowie Akademii i przejścia z kartingu do F4, następnie z mistrzostw regionalnych do F3 i wreszcie z F2 do F1.

 

Program Rac(H)er ma na celu zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w sporcie i przemyśle motoryzacyjnym, począwszy od F1 i Komitetu Kobiet w Sporcie samochodowym FIA, a także stworzenie powiązań z istniejącymi programami mającymi na celu podjęcie wyzwania dotyczącego integracji społecznej, takimi jak Girls on Track.

 

Laurent Rossi, Prezes Alpine : 

 

„ Naszą rolą jako zespołu Formuły 1 i jako marki Renault Group jest zaangażowanie się w uczynienie naszego ekosystemu bardziej integracyjnym i uczynienie różnorodności naszą siłą. Uznajemy potrzebę głębokich zmian w naszym sporcie i branży, aby sprawić, by wszystkie talenty mogły się rozwijać w przyszłości. Wprowadzając Rac(H)er, długoterminowy program transformacji, mamy nadzieję, że dołączą do nas wszystkie zainteresowane podmioty, ponieważ tylko dzięki zjednoczeniu możemy naprawdę ruszyć do przodu. To tu będzie nasz prawdziwy sukces. ”

 

Claire Mesnier, Wiceprezes ds. zasobów ludzkich Alpine :

 

„ Z Rac(H)er chcemy wprowadzić prawdziwą merytokrację, a nie tylko poprawiać statystyki. Stworzyliśmy unikalny i trwały program oparty na zaangażowaniu wszystkich pracowników Alpine. Wyzwanie polega na zachęcaniu do refleksji w zespołach, ale także na wprowadzeniu konkretnych środków, które pozwolą na realizację zadań w firmie. Zobowiązujemy się do tego we wszystkich obszarach działalności firmy i do dawania przykładu. Połowa członków komitetu zarządzającego Alpine to teraz kobiety. Nie dlatego, że jest to kwota, ale dlatego, że są najlepsze w swojej dziedzinie wiedzy, aby przyjąć tę rolę i te obowiązki. ”