INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Grupa Renault stale dba o przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych (dalej zwanych „danymi osobowymi”), co stanowi kluczowy element kodeksu postępowania Grupy zgodnie z zapisami „Polityki ochrony danych osobowych Grupy” opublikowanej na stronie https://group.renault.com/en/our-commitments/the-groupe-renault-and-your-personal-data/

 

Co ważne, Grupa Renault stoi na stanowisku, że ochrona danych osobowych odgrywa istotną rolę w budowaniu opartej na zaufaniu współpracy z klientami. Oznacza to, że Grupa dąży do zapewnienia jak największej przejrzystości w zakresie przetwarzania danych osobowych przekazywanych Grupie przez jej klientów lub pozyskiwanych przez Grupę na podstawie różnych umów zawieranych z klientami.

 

Celem niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności jest przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących warunków przetwarzania Twoich danych osobowych w Grupie Renault, a także przysługujących Ci praw i możliwości w zakresie kontrolowania Twoich danych osobowych i ochrony Twojej prywatności.